grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Tricholoma microcephalum P. Karst.

Melanoleuca microcephala (P. Karst.) Singer