Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID183547 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID183547 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID278126 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID279143 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID279294 (© autora fot.)

występowanie

Brak w czekliście. [105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Tremella versicolor na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC-15 313973 278318 277897 DE-46 232543 278126 DE-54 251175 DE-55 232542 279143 277419 256238 278121 271557 DE-56 253737 279142 DE-66 183547 GC-11 279294

 ID183547  Tremella versicolor; Włynice, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2010.02.08; kępa zadrzewień na skraju wsi, prawdopodobnie resztki dawnego gospodarstwa; m.in.wierzba i kasztanowiec; na powłocznicy porastającej suchą gałąź żywego kasztanowca w grupkach na kilkunastu owocnikach powłocznicy; leg. Jacek Nowicki; det. Jakub Węcławski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/26.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 50st 58' 46,6" N ; 19st 32' 4,75" E

Zdjęcia eksykatu
fot. 400497 fot. 400498

Dyskusja o znalezisku tutaj https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/316358.html

ID232542 Tremella versicolor; 300 m W od mostu kolejowego na Warcie w m.Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.02.07; pas nadrzecznych zadrzewień -gł.wierzby; na powłocznicy porastającej martwe, leżące gałęzie wierzbowe grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 33,6" N i 19st 23' 54,4" E

Znalezisko prezentowane w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/648810.html

ID232543 Tremella versicolor; 0,5 km SW od wsi Fryszerka, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2014.02.21; liściaste zadrzewienia w pobliżu zalewu -olcha, osika, brzoza, leszczyna i inne; na powłocznicy rosnącej na olchowej gałęzi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 18,3" N i 19st 29' 56,9" E

fot. 652878 fot. 652879 fot. 652880 fot. 652881

ID251175 Tremella versicolor; 1,2 km SE od zbiornika ''Jankowice'' na Warcie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2014.10.17; las na brzegach Warty, liściasta kępa drzew; na owocnikach Peniophory sp. grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 13,4" N i 19st 14' 24,6" E

Znalezisko prezentowane w wątku >>> https://www.bio-forum.pl/messages/33/712012.html

ID253737 Tremella versicolor; Radomsko, las pomiędzy ul.Górnickiego a linią kolejową, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2014.12.17; ols; na powłocznicy zasiedlającej gałęzie powalonego krzewu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 59,36" N i 19st 26' 31,3" E

Zdjęcia i rozpoznanie w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/727590.html

ID256238 Tremella versicolor; 1 km NW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.01.16; Niewielka, podmokła kępa drzew liściastych w pobliżu Warty -gł.olchy, również czeremchy i wierzby; na powłocznicy porastającej powaloną czeremchę licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 26,28" N i 19st 23' 55,36" E

fot. 742564 fot. 742565 fot. 742566 fot. 742567 fot. 742568

ID271557 Tremella versicolor; 1,5 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.11.08; bór sosnowy; na powłocznicy porastającej martwą gałąź krzewu liściastego dość licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, Wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 21" N i 19st 19" 5" E

fot. 802458 fot. 802459 fot. 802460

ID277419 Tremella versicolor; 1,2 km NW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.02.09; liściasty skraj lasu przechodzący skarpą w łąki zalewowe; na powłocznicy porastającej martwą gałąź liściastego grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, Wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 23" N i 19st 23' 39,5" E

fot. 826950 fot. 826951

ID277897 Tremella versicolor; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.02.28; Las liściasty z domieszką sosny.; Zagrzebana w ściółce gałąź jesionu. Kilkadziesiąt owocników w różnym wieku. Na Peniophora limitata.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 828787 fot. 828788 fot. 828789 fot. 828790
https://www.bio-forum.pl/messages/33/827196.html

ID278121 Tremella versicolor; 0,75 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.03.05; podmokły skraj boru sosnowego; na powłocznicy porastającej martwą gałąź krzewu liściastego grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, Wy¶lę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 48,4" N i 19st 24' 9" E

fot. 829424 fot. 829425

ID278126 Tremella versicolor; 600 n NE od wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2016.03.08; liściasty brzeg lasu nad rz.Widawką -olchy, osiki, brzozy, wiązy; na powłocznicy porastającej martwą gałąź liściastego grupa kilkudziesięciu ( >100 ) owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, Wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 1" N i 19st 27' 52,2" E

fot. 829450 fot. 829451 fot. 829452

ID278318 Tremella versicolor; Wojnowo, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.03.10; Zakrzewiony brzeg śródpolnego oczka wodnego.; Opadła gałąź głogu. Na Peniophora sp. Kilkadziesiąt owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 830222 fot. 830223 fot. 830224

ID279142 Tremella versicolor; 300 m SE od osady Bajkowizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2016.02.25; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, buki, osiki i inne; na powłocznicy zasiedlającej gałąź liściastego leżącą w kupie chrustu grupa co najmniej kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyslę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 5" N i 19st 30' 34,5" E

fot. 832856 fot. 832857

ID279143 Tremella versicolor; Las Ładzki, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.02.06; las mieszany -sosny, dęby, brzozy; na powłocznicy zasiedlającej gałąź liściastego leżącą w kupie chrustu grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 12" N i 19st 21' 57,5" E

fot. 832861 fot. 832862

 ID279294  Tremella versicolor; około 1.5 km na S od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2016.03.18; śródpolne zadrzewienie o zmiennym charakterze; na powłocznicy (sp.) rosnączej na złamanym konarze czeremchy kilka owocników na przestrzeni około 5 cm; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005931, tak, notatka: nie
uwagi: owocniki w stadium konidialnym
fot. 833403

ID313973 Tremella versicolor; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2018.03.14; Brzeg oczka wodnego na skraju lasu liściastego z domieszką sosny.; Peniophora incarnata na martwej, nieopadłej gałęzi Salix xsepulcralis. Gromadnie.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany., tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji