grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Tremella versicolor Berk.

Tremella Tremella Tremella TremellaTremellatrzęsak zieleniejący (Tremella virescens)Tremella uliginosa
GREJ: ID183547 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID183547 (© autora fot.)
GREJ: ID278126 (© autora fot.)
GREJ: ID279143 (© autora fot.)
GREJ: ID279294 (© autora fot.)

występowanie

Na grzybach z rodzaju powłocznica (Peniophora).