takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Tremella versicolor Berk.

na stronie — występowanie

GREJ: ID183547 (© autora fot.); copyright © by GREJ

GREJ: ID183547 (© autora fot.)

GREJ: ID278126 (© autora fot.)

GREJ: ID279143 (© autora fot.)

GREJ: ID279294 (© autora fot.)

występowanie

Na grzybach z rodzaju powłocznica (Peniophora).