grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Tremella obscura (L.S. Olive) M.P. Christ.

trzęsak łzawnikowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tremella Tremella Tremella TremellaTremellatrzęsak morwowaty (Tremella moriformis)trzęsak zieleniejący (Tremella virescens)