jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Tremella obscura (L.S. Olive) M.P. Christ.

trzęsak łzawnikowy
na stronie — występowanie