grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Dacrymyces stillatus Nees

łzawnik rozciekliwy
Dacrymyces Dacrymyces Dacrymyces DacrymycesDacrymycesłzawnik jajowatozarodnikowy (Dacrymyces ovisporus)łzawnik zielonawy (Dacrymyces punctiformis)
Dacrymyces stillatus (łzawnik rozciekliwy)
pokrój; 18.11.2006, okolice Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Dacrymyces stillatus (łzawnik rozciekliwy)
pokrój
Dacrymyces stillatus (łzawnik rozciekliwy)
pokrój
Dacrymyces stillatus (łzawnik rozciekliwy)
pokrój
Dacrymyces stillatus (łzawnik rozciekliwy)

cechy makroskopowe

Owocnik

cechy mikroskopowe

Dacrymyces stillatus (łzawnik rozciekliwy)
Zarodniki × µm.

space

występowanie

Na kłodach, pniakach, gałęziach drzew i krzewów liściastych i iglastych.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20061123.6.06 - Dacrymyces stillatus (łzawnik rozciekliwy); okolice Wrocławia
061123-6
/okolice Wrocławia/ #18
znalezisko 20061118.1.06 - Dacrymyces stillatus (łzawnik rozciekliwy); okolice Wrocławia
061118-1
/okolice Wrocławia/ #30
znalezisko 20030331.1.ww - Dacrymyces stillatus (łzawnik rozciekliwy); Kotlina Sandomierska
030331-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/ #5