jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Dacrymyces stillatus Nees

łzawnik rozciekliwy
Dacrymyces stillatus (łzawnik rozciekliwy)

pokrój; 18.11.2006, okolice Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski

Dacrymyces stillatus (łzawnik rozciekliwy)

pokrój

Dacrymyces stillatus (łzawnik rozciekliwy)

pokrój

Dacrymyces stillatus (łzawnik rozciekliwy)

pokrój

Dacrymyces stillatus (łzawnik rozciekliwy)

cechy makroskopowe

Owocnik

cechy mikroskopowe

Dacrymyces stillatus (łzawnik rozciekliwy)
Zarodniki × µm.

space

występowanie

Na kłodach, pniakach, gałęziach drzew i krzewów liściastych i iglastych.

space

znalezisko 20061123.6.06 - Dacrymyces stillatus (łzawnik rozciekliwy); okolice Wrocławia

18f · 20061123.6.06
/okolice Wrocławia/

znalezisko 20061118.1.06 - Dacrymyces stillatus (łzawnik rozciekliwy); okolice Wrocławia

30f · 20061118.1.06
/okolice Wrocławia/

znalezisko 20030331.1.ww - Dacrymyces stillatus (łzawnik rozciekliwy); Kotlina Sandomierska

5f · 20030331.1.ww
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/