Tx: 3153
grzyby.pl

Tectella patellaris (Fr.) Murrill

beztrzonka lepka
Panus patellaris Fr.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID278316 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na opadłych i zagrzebanych w ziemi gałęziach buka.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:08 1 znaleziska Tectella patellaris (beztrzonka lepka) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

FG11 330881 FG21 341064 341802 FG22 322991 FG23 322990 FG31 327259 340714 FG32 331701 341073 FG33 308650 322995 343151 366912 FG34 331245 341669 FG46 278316

ID 278 316 oznaczenie: Tectella patellaris; lokalizacja: okolice Turzańska szlak z Przełęczy pod Suliłą na Chryszczatą, ok. 0,5 km od szczytu, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG46; data zbioru: 26 kwi 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie bukowy, na leżącej bukowej, martwej gałęzi, kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka, det. potwierdzone przez Błażeja; eksykat: BGF/BF/AH/150426/0001; uwagi: fot.830201 fot.830202 [bf:756902] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 756902 ;

ID 308 650 oznaczenie: Tectella patellaris; lokalizacja: Lipowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 17 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowo-bukowy z in., na bukowym, leżącym na ziemi, konarze, 3 większe i kilka młodych, nie rozwiniętych; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0006766; uwagi: fot.960997 fot.960998; i tydzień później; fot.960999 fot.961000 [notatka: nie] [fotografie: tak];

960997
960998
960999
961000

ID 322 990 oznaczenie: Tectella patellaris; lokalizacja: Rymanów Zdrój, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG23; data zbioru: 28 sty 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z jodłą i in., na leżącym konarze bukowym, po kilka owocników w kilku punktach, prawdopodobnie w towarzystwie fałdówki kędzierzawej na korze (chyba, że wszystko to ona - bardzo małe owocniki i nie widziałam dokładnie); leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1061155 fot.1061156 fot.1061157 fot.1061158 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1061155
1061156
1061157
1061158

ID 322 991 oznaczenie: Tectella patellaris; lokalizacja: Cergowa (góra), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 7 sty 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z jodłą, grabem, osiką i in., na leżącej gałązce, najpewniej bukowej, 3 owocniki; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1061193 fot.1061194 fot.1061195 fot.1061196 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1061193
1061194
1061195
1061196

ID 322 995 oznaczenie: Tectella patellaris; lokalizacja: pas graniczny ze Słowacją w okolicy Czeremchy (nieistniejącej wsi, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 17 mar 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z jodłą i in., na martwych gałęziach bukowych, po wichurze sporo leżało na ziemi, pojedynczo i po kilka w kępkach, w kilku miejscach; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1061296 fot.1061297 fot.1061298 fot.1061299 fot.1061300 fot.1061301 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1061296
1061297
1061298
1061299
1061300
1061301

ID 327 259 oznaczenie: Tectella patellaris; lokalizacja: Huta Polańska, szlak na Baranie, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG31; data zbioru: 3 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie bukowy, koryto górskiego strumienia prawie bez wody, bukowy drąg, kilkanaście owocników w wiązkach, dachówkowato; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: tak; uwagi: fot.1109006 fot.1109007 fot.1109008 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1109006
1109007
1109008

ID 330 881 oznaczenie: Tectella patellaris; lokalizacja: Myscowa (Koniec Dolny), S stoki Łysej Góry, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG11; data zbioru: 9 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Nasadzenie modrzewiowe, powyżej las bukowy, na złożonej stercie gałęzi bukowych, 4 owocniki w towarzystwie Plicaturopsis crispa; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0009265; uwagi: fot.1134092 fot.1134093; Uwaga B. Gierczyk!: Lokalizacja pierwotnie określona jako "okolice Myscowej - Kątów". [notatka: nie] [fotografie: tak];

1134092
1134093

ID 331 245 oznaczenie: Tectella patellaris; lokalizacja: okolice Moszczańca, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG34; data zbioru: 26 gru 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las z sosną, jodłą, bukiem i in., na martwym kikucie liściastego (olcha lub leszczyna?), ponad 20 owocników pozrastanych po kilka; leg. Anna Hreczka, det. Potwierdził Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005105; uwagi: fot.1137394 fot.1137395; Wątek [bf:815327] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 815327 ;

ID 331 701 oznaczenie: Tectella patellaris; lokalizacja: Ostra okolice miejscowości Stasianie, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 15 gru 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z klonem jaworem, grabem, pojedynczo jodła, na opadłym kawałku grubej gałęzi liściastej (chyba bukowej), pojedynczo i wiązkach po kilka i kilkanaście owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1141074 fot.1141075 fot.1141076 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1141074
1141075
1141076

ID 340 714 oznaczenie: Tectella patellaris; lokalizacja: Olchowiec w kierunku Baraniego (MPN), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG31; data zbioru: 11 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las głównie grabowo bukowy z sosną, osiką, brzozą, leszczyną i in., na leżących drągach bukowych, wzdłuż drągów (na jednym kilkadziesiąt, na drugim ok. 0,5 km dalej - kilkanaście); leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1196433 fot.1196434 fot.1196435 fot.1196436 fot.1196437 fot.1196438 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1196433
1196434
1196435
1196436
1196437
1196438

ID 341 064 oznaczenie: Tectella patellaris; lokalizacja: przełęcz Hałbowska, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 13 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy z bukiem, brzozą, leszczyną i in., na martwej, leżącej na ziemi gałęzi brzozowej, kilkadziesią owocników pojedynczo i pozrastanych po kilka; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1198337 fot.1198338 fot.1198339 fot.1198340 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1198337
1198338
1198339
1198340

ID 341 073 oznaczenie: Tectella patellaris; lokalizacja: Stasiana (Stasianie na mapie)(góra Ostra), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 20 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo jodłowy z jaworem, grabem i in., na leżącym drewnie bukowym, w dwóch miejscach, po obu stronach góry, po kilkadziesiąt owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1198394 fot.1198395 fot.1198396 fot.1198397 fot.1198398 fot.1198399 fot.1198400 fot.1198401 fot.1198402 fot.1198403 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1198394
1198395
1198396
1198397
1198398
1198399
1198400
1198401
1198402
1198403

ID 341 669 oznaczenie: Tectella patellaris; lokalizacja: Rudawka Jaśliska (Źródliska Jasiołki - rezerwat), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG34; data zbioru: 1 sty 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dolina Jasiołki na wprost cmentarza - skarpa głównie z bukami, na bukowym drągu, kilkanaście owocników pojedynczo i pozrastanych; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1202075 fot.1202076 fot.1202077 fot.1202078 fot.1202079 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1202075
1202076
1202077
1202078
1202079

ID 341 802 oznaczenie: Tectella patellaris; lokalizacja: przełęcz Hałbowska, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 3 sty 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowo bukowy z domieszkami, leżący na ziemi bukowy drąg, 3 zrośnięte owocniki i kilka pozostałości; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1202805 fot.1202806 fot.1202807 fot.1202808 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1202805
1202806
1202807
1202808

ID 343 151 oznaczenie: Tectella patellaris; lokalizacja: Rezerwat Kamień nad Jaśliskami (okolice Lipowca), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 14 mar 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z pojedynczymi młodymi jodłami tuż pod szczytem Kamienia, w odległości kilku km drugie miejsce las głównie bukowy z jodłą i in., leżąca bukowa gruba gałąź, druga dość cienka też bukowa., kilkanaście owocników po kilka i pojedynczo, na drugim stanowisku ok. 10 podobnie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1211700 fot.1211701 fot.1211702 fot.1211703 fot.1211704 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1211700
1211701
1211702
1211703
1211704

ID 366 912 oznaczenie: Tectella patellaris; lokalizacja: okolice osady Czremcha, przełęcz między szczytem Fedorkov, a rezerwatem Kamień nad Jaśliskami - Jaśliski Park Krajobrazowy, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 19 mar 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie bukowy z jodłą i in., leżący na ziemi patyk bukowy, 6 owocników (2 pojedynczo, pozostałe w wiązce; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1420248 fot.1420249 fot.1420250 fot.1420251 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1420248
1420249
1420250
1420251
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji