takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Squamanita odorata (Cool) Imbach