Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID120628 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID207805 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach różnego typu, na ziemi, wśród mchów i opadłych liści oraz innych resztek roślinnych; sierpień-październik.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Hoffeins et al. (2017)[1589]Hoffeins et al. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland.[1589], Kałucka et al. (2016)[1634]Kałucka et al. (2016) Biodiversity of ectomycorrhizal fungi in surface mine spoil restoration stands in Poland – first time recorded, rare, and redlisted species.[1634], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Łyczek & Domian (2010)[1930]Łyczek & Domian (2010) Grzyby wielkoowocnikowe.[1930], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Piątek (2002)[2058]Piątek (2002) Sistotrema confluens (Pers) Fr.[2058], Piątek & Cabała (2002)[2068]Piątek & Cabała (2002) On the occurrence of Sistotrema confluens (Stereales) in Poland.[2068]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:01 1 znaleziska Sistotrema confluens (wielozarodniczka kapeluszowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB73 224526 AB83 339597 AB87 351165 AB89 350968 AB93 340603 BE61 122951 BE97 120628 CA57 308108 CA86 207805 DE35 306763 DE45 362695 DE46 305217 DE55 351337 DE65 290775 GC01 296463

ID 120 628 oznaczenie: Sistotrema confluens; lokalizacja: Szklary k. Ząbkowic Śl. ; 0,8 km na S, BE97; data zbioru: 28 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Nieużywana droga leśna (Db, Brz...), na ziemi, grupa ok. 20 grzybków, niektore pozrastane; leg. det. Jacek Soboń; rev. Ania Kujawa data w złym formacie ; eksykat: BGF/BF/JS/080928/0502; uwagi: fot.215644 fot.215645 fot.215646 fot.215647 [notatka: nie] [fotografie: tak];

215644
215645
215646
215647

ID 122 951 oznaczenie: Sistotrema confluens; lokalizacja: Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnosląskie, G. Kaczawskie, G. Milek, las k. kamieniołomu wapienia, BE61; data zbioru: 3 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, ściółka, kilkanaście owocników; leg. Błażej Gierczyk, Michał Wójtowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF081003/0003 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/TP/28.02.09; uwagi: [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 207 805 oznaczenie: Sistotrema confluens; lokalizacja: Rezerwat Lubygość, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA86; data zbioru: 4 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb, mech, kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/120904/0001; uwagi: zdjęcia w wątku [notatka: [bf:511980]] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41; związane wątki bio-forum.pl: 511980 ;

ID 224 526 oznaczenie: Sistotrema confluens; lokalizacja: teren przylegający do Wodozbioru, przy gminnej polnej drodze Bukowska, pow. Police, woj. Zachodniopomorskie, AB73; data zbioru: 30 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Lasek osikowy, na kilku metrach kwadratowych gęsto grupki drobnych, mech, ściółka z zeszłorocznych liści, Grupowo pozrastane lub pojedynnczo w grupkach; leg. Henryk Kasprzyk, det. Waldemar Czerniawski, Marcin Piątek; eksykat: będzie przesłany; uwagi: mdły nieprzyjemny zapach fot.605071 fot.605072 fot.605073 fot.605074 fot.605075 fot.605076 fot.605077 [notatka: nie] [fotografie: tak];

605071
605072
605073
605074
605075
605076
605077

ID 290 775 oznaczenie: Sistotrema confluens; lokalizacja: 1 km NE od wsi Teklinów; gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [50st 59' 44,5" N i 19st 22' 8,5" E], DE65; data zbioru: 11 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasta kępa drzew i krzewów w borze sosnowym, na ziemi, kilkadziesiąt owocników w dwóch grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.876597 fot.876598 fot.876599 [notatka: nie] [fotografie: tak];

876597
876598
876599

ID 296 463 oznaczenie: Sistotrema confluens; lokalizacja: Las sosnowy w średnim wieku, około 50m na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 13 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: z rzadka uczęszczna dróżka leśna, na ziemi, w miejscu wzrostu oprócz sosen z rzadka liściaste: leszczyna, brzoza, osika, kilka owocników; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005511; uwagi: fot.903672 fot.903673 [notatka: nie] [fotografie: tak];

903672
903673

ID 305 217 oznaczenie: Sistotrema confluens; lokalizacja: 1,2 km W od wsi Gertrudów, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 10' 6,5" N i 19st 32' 43,4" E], DE46; data zbioru: 9 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa liściastych zarośli na skraju lasu -gł. osika, brzoza, na ziemi, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.945987 fot.945988 fot.945989 fot.945990 fot.945991 fot.945992 [notatka: nie] [fotografie: tak];

945987
945988
945989
945990
945991
945992

ID 306 763 oznaczenie: Sistotrema confluens; lokalizacja: Góra Kamieńska, pn. stok, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 13' 38,75" N i 19st 25' 23,8" E], DE35; data zbioru: 1 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty na zboczu góry -osiki, brzozy, wierzby, na ziemi i ściółce, kilkaset owocników w dwóch czarcich kręgach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.953615 fot.953616 fot.953617 fot.953618 fot.953619 fot.953620 [notatka: nie] [fotografie: tak];

953615
953616
953617
953618
953619
953620

ID 308 108 oznaczenie: Sistotrema confluens; lokalizacja: puszcza Darżlubska Wejherowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA57; data zbioru: 29 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buk, brzoza, dąb, sosna, świerk, mchy, kilka; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0005309; uwagi: fot.958955 [notatka: tak, Spis grzybów Nadleśnictwa Wejherowo] [fotografie: tak];

958955

ID 339 597 oznaczenie: Sistotrema confluens; lokalizacja: Szczecin Zdroje, przedłużenie ul.Mącznej,za szpitalem, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 17 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany osika,brzoza sosna, na ziem,ściółka z liści, przy zaroślach obrośniętych mchem, grupa owocników, częściowo zrośnietych; leg. Marcin Sławomir Lożek, det. Grażyna Domian,potwierdził Waldemar Czerniawski; eksykat: tak; uwagi: [bf:1190019] fot.1191000 fot.1191001; wielozarodniczka kapeluszowa [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1190019 ;

ID 340 603 oznaczenie: Sistotrema confluens; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,6 km na NW od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 30 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarastające stare powojskowe fundamenty, na ziemi przy korzeniach samosiejki jabłoni i/lub osiki, w grupie, częściowo pozrastane ze sobą - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1195691 fot.1195692 fot.1195693 fot.1195694 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1195691
1195692
1195693
1195694

ID 350 968 oznaczenie: Sistotrema confluens; lokalizacja: Pojezierze Ińskie (prop. rez. Torfowisko Biała), 2,4 km na NE od miejscowości Biała, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB89; data zbioru: 8 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w buczynie, na ziemi, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1275565 fot.1275566 fot.1275567 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1275565
1275566
1275567

ID 351 165 oznaczenie: Sistotrema confluens; lokalizacja: Krzywiec, pas drogowy przy Chociwelce,(droga nr142),gm.Marianowo, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB87; data zbioru: 7 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożny pas z topoli osiki, ściółka, po kilkanaście owocników w kilku miejscach; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Wielozarodniczka kapeluszowa fot.1277560 fot.1277561 fot.1277562 fot.1277563 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1277560
1277561
1277562
1277563

ID 351 337 oznaczenie: Sistotrema confluens; lokalizacja: 0,5 km SW od wsi Józefów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 18 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródpolna kępa osik; młode inne drzewka np. jarzębina, czeremcha, na ziemi, ponad 150 owocników w czarcim kręgu; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 5' 31" N 19st 24' 9,5" E; fot.1279215 fot.1279216 fot.1279217 fot.1279218 fot.1279219 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1279215
1279216
1279217
1279218
1279219

ID 362 695 oznaczenie: Sistotrema confluens; lokalizacja: 0,6 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1120 19,4147], DE45; data zbioru: 12 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik iglasty -sosna zwyczajna i wejmutka, miejscami wierzba, brzoza, robinia, topola, na ściółce, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1384580 fot.1384581 fot.1384582 fot.1384583 fot.1384584 fot.1384585 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1384580
1384581
1384582
1384583
1384584
1384585
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji