Scutellinia pilatii (Velen.) Svrček

Scutellinia pilatii

27.08.2005, Góry Krowiarki, Ziemia Kłodzka; copyright © by Piotr Perz

Scutellinia pilatii

cechy makroskopowe

Owocnik

space

Zewnętrzna strona

cechy mikroskopowe

Scutellinia pilatii
Zarodniki × µm.

space

Włoski zewnętrza

występowanie

uwagi

znalezisko 20050827.003PERZ.pp - Scutellinia pilatii; Góry Krowiarki, Ziemia Kłodzka

14f · 20050827.003PERZ.pp
leg. Piotr Perz
/Góry Krowiarki, Ziemia Kłodzka/