grzyby.pl

Sarcodon squamosus (Schaeff.) P. Karst. [gł. w MB (2023-1-11)]

sarniak sosnowy, "sarenka", "sarna"
Sarcodon squamosus (Schaeff.) Quél. [gł. w GBIF (2023-1-11)]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Sarcodon Sarcodon Sarcodon SarcodonSarcodonsarniak świerkowy (Sarcodon imbricatus)sarniak jasnonogi (Sarcodon leucopus)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID148163 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID121150 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID179946 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID102718 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID147449 (© autora fot.)

opis

Do 2014r. cały rodzaj sarniak (Sarcodon) podlegał ochronie gatunkowej. W tym roku lista gatunków chronionych została zmieniona w ten sposób że ochronie podlegają jedynie rzadkie gatunki z tego rodzaju a sarniak świerkowy (Sarcodon imbricatus) nie podlega ochronie gatunkowej.
Brak jednoznacznych cech owocników odróżniających ten gatunek od częstego sarniaka świerkowego (Sarcodon imbricatus).

Do identyfikacji konieczne jest określenia partnera mikoryzowegosarniak sosnowy (Sarcodon squamosus) rośnie pod sosną, podczas gdy sarniak świerkowy (Sarcodon imbricatus) jest związany ze świerkiem.Brak jednoznacznych cech owocników odróżniających ten gatunek od częstego sarniaka świerkowego (Sarcodon imbricatus).

space

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]