grzyby.pl

Sarcodon squamosus (Schaeff.) P. Karst.[gł. w MB (2023-1-11)]

sarniak sosnowy, "sarenka" · "sarna"
Sarcodon squamosus (Schaeff.) Quél.[gł. w GBIF (2023-1-11)]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID148163 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID121150 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID179946 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID102718 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID147449 (© autora fot.)

opis

Do 2014r. cały rodzaj sarniak (Sarcodon) podlegał ochronie gatunkowej. W tym roku lista gatunków chronionych została zmieniona w ten sposób że ochronie podlegają jedynie rzadkie gatunki z tego rodzaju a sarniak świerkowy (Sarcodon imbricatus) nie podlega ochronie gatunkowej.
Brak jednoznacznych cech owocników odróżniających ten gatunek od częstego sarniaka świerkowego (Sarcodon imbricatus).

space

występowanie

Brak w czekliście. [105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
znaleziska Sarcodon squamosus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-09 191479 AC-94 193771 AD-48 179946 BB-09 115709 BC-08 131266 BC-13 294398 190418 128033 BC-55 52362 BC-60 81459 BC-61 306286 BC-64 81649 BC-65 81651 BD-12 155272 BD-21 120848 CA-34 206596 CA-36 119569 47856 47857 CB-14 45247 45223 191205 121309 CB-15 43383 176826 CB-24 41843 45681 45222 43378 115274 148440 48116 77034 CB-25 206580 152858 CB-34 77587 CB-35 271098 CB-44 79856 CB-48 177877 176814 DA-82 362771 DD-06 154879 DE-35 328257 DE-45 178845 102717 211133 DE-47 364217 DE-54 351346 DE-55 180793 208833 102718 327347 152472 DE-65 362801 293933 DF-56 148163 147449 EC-05 48183 EC-25 297204 275614 EC-36 326860 EC-97 354014 EE-70 175080 EF-15 121157 EF-16 84295 FB-87 46632 FE-05 157981 FE-95 86243 121150 GC-01 149869 GD-91 46497

 ID41843  Sarcodon squamosus; Tuszkowy, CB-24; 2006.09.07; Młodnik sosnowy; W ziemi 6 owocników w kwadracie 2x2m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53091

 ID43378  Sarcodon squamosus; Śluza między Dziemiany a Lipusz., CB-24; 2006.09.16; Las sosnowy; W ziemi Kilka owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 55343

 ID43383  Sarcodon squamosus; Lipusz, CB-15; 2006.09.16; Las sosnowo-brzozowy; W ziemi jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 55351

 ID45222  Sarcodon squamosus; Śluza,pomiędzy Dziemiany a Lipusz., CB-24; 2006.09.21; Las sosnowy; W ziemi Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58214

 ID45223  Sarcodon squamosus; Tuszkowy, CB-14; 2006.09.21; Las sosnowy; W ziemi jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58217

 ID45247  Sarcodon squamosus; Tuszkowy, CB-14; 2006.09.27; Młodnik sosnowy; W mchu,igliwiu Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58269

Uwaga: W publikacji Kujawa i Gierczyk 2007 błędnie wymieniony wśród stanowisk Sparassis crispa

 ID45681  Sarcodon squamosus; Kalisz Kaszubski, CB-24; 2006.10.01; Las sosnowo-brzozowy; W mchu,igliwiu kilkanaście owocników w czarcim kręgu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58911 fot. 58912
Niektóre owocniki osiągnęły 30 cm w kapeluszu!

 ID46497  Sarcodon squamosus; ok. 4 km na pd-zach od Sosnowicy, woj. lubelskie, GD-91; 2006.10.08; las iglasty, sosnowy.; na ziemi, w mchu pojedyńczo, kapelusz owalny o wymiarach ok. 21 cm/ 10 cm; leg. Robert Kozak; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60371

 ID46632  Sarcodon squamosus; 2 km W, Szafranki (wieś), powiat moniecki, podlaskie, FB-87; 2006.10.01; las sosnowy z kilkoma okazami świerku; na ziemi- podłoże piaszczyste pokryte igłami sosnowymi w grupie - 2 owocniki; leg. Sylwia Gadomska; det. Anna Kujawa; , tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Drugiego grzyba znalazłam w tym samym sosnowym lesie , lecz na podłożu porośniętym licznymi roślinami. Również rósł w grupie.
Adres zgłaszajacego: Sylwia Gadomska, Szafranki 17, 19- 110 Goniądz, tel. (085) 7380392
fot. 60626

 ID47856  Sarcodon squamosus; Białogóra, CA-36; 2006.10.22; Las sosnowy w pasie nadmorskim-wydmy; W ziemi jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 62655

 ID47857  Sarcodon squamosus; Białogóra, CA-36; 2006.10.22; Las sosnowy w pasie nadmorskim.; W mchu,igliwiu jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 62659

 ID48116  Sarcodon squamosus; Dziemiany, CB-24; 2006.10.28; Las mieszany, buk, świerk, sosna; W mchu 4 podstarzałe ogromne ok.30cm owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 63168 fot. 63169

 ID48183  Sarcodon squamosus; 1km NE, Chorzele, pow. przasnyski, mazowieckie, EC-05; 2006.09.20; las świerkowo-sosnowy; na ziemi w grupie, 2; leg. Anna_Witkowska; det. Anna Kujawa; , tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 63300

 ID52362  Sarcodon squamosus; ok. 52o48'/16o26' - Puszcza Notecka, ok. 200 metrów na wschód od drogi 140 między Ciszkowem a Wronkami, kilkaset metrów na N od leśniczówki Smolary., BC-55; 2007.01.01; zagajnik sosnowy, na piasku; na ziemi Kilka grup po kilka osobników oraz sporo osobników pojedynczych.; leg. Andrzej Kepel; det. Anna Kujawa; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Osobniki były już nieco przemrożone - stąd wierzch ciemnobrązowy.
fot. 71779 fot. 71780

 ID77034  Sarcodon squamosus; Tuszkowy, CB-24; 2007.09.09; Młodnik sosnowy; W ziemi Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 120430 fot. 120431

 ID77587  Sarcodon squamosus; Raduń-Brusy, CB-34; 2007.09.15; Las sosnowy z domieszką brzozy; W ziemi 2 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/30.06.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 121581

 ID79856  Sarcodon squamosus; Bory Tucholskie - Zaborski Park Krajobrazowy, CB-44; 2007.10.02; młody las sosnowy (zagajniki); wśród igliwia na ziemi pojednczo oraz w grupach do kilkudziesięciu sztuk; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WM/7.02.12, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: zdjęcia:
fot. 126968 fot. 126969 fot. 126970 fot. 126971 fot. 126972

Rośnie na obszarze paru kilometrów kwadratowych lasu. Wygląda na ten sam gatunek.

 ID81459  Sarcodon squamosus; Puszcza Nadnotecka, okolice leśniczówki Leszczyny, BC-60; 2007.10.05; las sonowy młody - sztuczna monokultura na piachu; sciólka ze szpilek sosnowych, chrobotek, gdzie niegdzie mech W ogromnych grupach; leg. Małgorzata Przybyt; det. Anna Kujawa; , tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Masowo, ogromne osobniki. Głownie w opisanych młodnikach sosnowych, ale także w mniejszych ilościach, nie tak masowo w starszych lasach sosnowych z mchem w podłożu.
fot. 130547 fot. 130548 fot. 130549

 ID81649  Sarcodon squamosus; Puszcza Notecka, okolice osady Rzecin, na granicy oddziałów leśnych 114/221/260, BC-64; 2007.10.14; młody las sosnowy; na ziemi 7 egzemplarzy; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/MW/1.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 130815 fot. 130816

 ID81651  Sarcodon squamosus; Puszcza Notecka, przy Drodze Wronieckiej, na granicy oddziałów 369 i 398, BC-65; 2007.10.14; las sosnowy, przy drodze piaszczystej; na ziemi 8 owocników w tym 6 porzuconych przez grzybiarzy ze względu na zaczerwienie; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MW/1.07.08, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

 ID84295  Sarcodon squamosus; Między Kargowem, a Chałupkami, pow. buski, gmina Tuczępy, woj. świętokrzyskie, EF-16; 2007.11.03; las sosnowy; na ziemi dwa stanowiska w odległości pięćdziesieciu metrów, na jednym 10, a na drugim 12 owocników; leg. Zbigniew Oziębło; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: owocniki w stanie zejściowym
fot. 135932 fot. 135933 fot. 135934

 ID86243  Sarcodon squamosus; 3 km NE, Ludian , gm. Pysznica, FE-95; 2007.12.02; bór sosnowy świeży; na ziemii w mchu kilkadziesiąt w grupach po kilka na powierzchni kilku ha; leg. Wiesław Smyrski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: owocniki zlokalizowane w listopadzie, dzisiaj sfotografowane
fot. 139190 fot. 139191 fot. 139192 fot. 139193

 ID102717  Sarcodon squamosus; 1,5 km S,Borowa,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 2006.10.07; las sosnowy miejscami z domieszką brzozy; na ziemi,w mchu pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 175473 fot. 175474 fot. 175475

 ID102718  Sarcodon squamosus; 2 km S,Radziechowice II,pow.radomszczański, DE-55; 2007.10.28; las sosnowy; na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 175481 fot. 175482 fot. 175483 fot. 175484

 ID115274  Sarcodon squamosus; Raduń Kaszuby, CB-24; 2008.09.20; Las sosnowy z domieszka brzozy; w mchu trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 203265 fot. 203266

 ID115709  Sarcodon squamosus; ok 2 km S Przyjezierze, 100 m E koryto rzeki Wieprza, pow.słupski, woj.pomorskie, BB-09; 2008.08.19; las bukowy, w odległości ok 50 m jedna sosna; na ziemi jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 203915

 ID119569  Sarcodon squamosus; Białogóra Morze Bałtyckie, CA-36; 2008.10.19; nadmorski las sosnowy; w ziemi ok.1000 owocników pod sosnami na pow.200 x 200 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 213038 fot. 213039 fot. 213040

 ID120848  Sarcodon squamosus; lasy w pomiędzy Grójcem Wielkim i Wąchabnem, gmina Siedlec, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie, BD-21; 2008.10.18; las sosnowy; na ziemi wśród opdałych sosnowych igieł, podłoże piaszczyste w wielu miejscach lasu po kilka owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216242

 ID121150  Sarcodon squamosus; 3km NE Ludian, gm. Pysznica, FE-95; 2008.10.25; bór świeży sosnowy; na ziemi kilkadziesiąt sztuk w grupach po kilka; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Teren pomiędzy:
N 50st37`50", E 22st09`25" a N 50st37`32", E 22st08`26"

fot. 217176 fot. 217177 fot. 217178

 ID121157  Sarcodon squamosus; Zwierzyniec, gmina Busko Zdrój, pow.buski, woj.świętokrzyskie, EF-15; 2008.10.26; las sosnowy; na ziemi w mchu i krzewinkach czarnej jagody sześć owocników, po dwóch tygodniach wyrosły kolejne, razem dwanaście; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 217197 fot. 217198 fot. 217199

 ID121309  Sarcodon squamosus; Tuszkowy-Kaszuby, CB-14; 2008.11.11; Las sosnowy; W ziemi kilkanaście gigantycznych owocników w kwadracie 200x200 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 217740 fot. 217741

 ID128033  Sarcodon squamosus; 1 km E, Martew, pow. wałecki, woj. zachodniopomorskie, BC-13; 2007.09.06; droga leśna przecinająca lasy sosnowe; na ziemi dwa owocniki; leg. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 233063 fot. 233064

 ID131266  Sarcodon squamosus; kilkaset metrów na wschód od Plecemnina, woj.wielkopolskie, pow.złotowski, BC-08; 2008.10.11; las sosnowy; na ziemi pośród igliwia kilkanaście owocników; leg. Robert Puciata; det. Anna Kujawa; eksykat: u zgłaszającego, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 240291 fot. 240292

 ID147449  Sarcodon squamosus; 3 km droga 791,Myślachowice kierunek Olkusz,pow.Chrzanów, woj.małopolskie, DF-56; 2009.09.30; las sosnowy,pagórki , dawna kopalnia galmanu; na ziemi, mech pojedynczo; leg. Anna Bizoń; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Od 12 lat pojedynczy osobnik w tym samym miejscu
fot. 280312
Znaleziony 30 września 2009
fot. 280313
Ten sam 3 października 2009
fot. 280314
Nadłamany kawałek od spodu

 ID148163  Sarcodon squamosus; 3 km droga 791,Myślachowice kierunek Olkusz,pow.Chrzanów, woj.małopolskie, DF-56; 2009.10.08; las sosnowy,pagórki , dawna kopalnia galmanu / na ziemi, mech /; na 100 m kw. znaleziono 3 stanowiska ( 4 osob.5 osob. 2 osobn),ponadto wcześniej zgłaszany pojedynczy; leg. Anna Bizoń; det. Anna Bizoń; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AB/14.10.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Poprzednie zgłoszenie : ID: 147449,od 12 lat znajdowałam tylko pojedynczego osobnika,w tym roku 12 szt w 4 stanowiskach na przestrzeni 100m kw.
fot. 281815 fot. 281816 fot. 281817 fot. 281818

 ID148440  Sarcodon squamosus; Kalisz kaszubski, CB-24; 2009.10.10; Bór sosnowy; W ziemi jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 282438
N 54*02,776'
E 018*45,702'
165 m.npm

 ID149869  Sarcodon squamosus; woj. podlaskie, gm. Supraśl, około 300 m na wschód od miejscowości Ogrodniczki, GC-01; 2009.10.20; Las typowo sosnowy, średniego wieku (świerka brak); na ziemi dwa owocniki w odstępie około 1m.(jeden już wyrwany i porzucony , drugi jeszcze rosnący); leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: NIE-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 285763 fot. 285764 fot. 285765 fot. 285766

N 53 11 04,7
E 23 16 49,3
owocniki barwy ciemnej z powodu przymrozków!

 ID152472  Sarcodon squamosus; 1,5 km SE,Radziechowice I, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2009.11.07; las sosnowy na piaskach,nieliczne jałowce; na ziemi trzy owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 293431 fot. 293432 fot. 293433

 ID152858  Sarcodon squamosus; Tuszkowy 5 km od Lipusz, pow. Kościerzyna, woj. pomorskie, CB-25; 2009.11.11; Las sosnowy; W ziemi kilka owocników w promieniu 100 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 294910

 ID154879  Sarcodon squamosus; Wieś Gaśno k. Gostynina pow. Gostynin woj. Mazowieckie, DD-06; 2009.11.28; Las sosnowy; Na ziemi Pojedynczo, około 20 owocników na dużym terenie; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Sarniak sosnowy
fot. 301588

 ID155272  Sarcodon squamosus; ok 3 km E Przyprostynia, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie, BD-12; 2009.09.05; las sosnowy; na ziemi jeden owocnik; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 303222

 ID157981  Sarcodon squamosus; Ruda Jastkowska, 2km, E, Jastkowice, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie, FE-05; 2009.10.24; las sosnowy; na ziemi, w mchu i ściółce sosnowej pojedyńczo i w grupach po kilka sztuk; leg. Krystian Leszczyk; det. Krystian Leszczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Sarniak

fot.311663 fot.311664 fot.311665
Sarniaki występowały na tym terenie w poprzednich latach w ilościach nawet kilkudziesięciu sztuk, niektóre osobniki o średnicy powyżej 20 cm

 ID175080  Sarcodon squamosus; okolice Rząbca, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie, EE-70; 2010.09.28; las sosnowy; w mchu jeden owocnik; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Zapach grzybowy, przyjemny. Smak łagodny.

(=Sarcodon imbricatus?)
fot. 374797

 ID176814  Sarcodon squamosus; Lubichowo, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-48; 2010.09.25; Las mieszany buk,sosna,brzoza,dąb; w ziemi kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 379948

 ID176826  Sarcodon squamosus; Tuszkowy-Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-15; 2010.09.29; las sosnowy; w ziemi masowo,niezliczone ilości; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 379992 fot. 379993

ID177877 Sarcodon squamosus; Ocypel, na płd od wsi, nad jez. Piaseczno, pow. Starogard Gd., woj. pomorskie, CB-48; 2010.09.25; Bór sosnowy, ale w pobliżu również świerk i kilka brzóz; na ziemi, 4 owocniki; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: tak, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: Uwaga! Górna strona kapelusza całkiem gładka lub jedynie lekko łuseczkowata.
fot. 383056 fot. 383057 fot. 383058

ID178845 (potwierdzenie 102717) Sarcodon squamosus; 1,5 i 1 km S,Borowa,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2010.09.21; las sosnowy na glebach piaszczystych; na ziemi w grupkach;dwie grupy owocników oddalone od siebie o niecały kilometr; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: gr1-2 owocniki ; przybliżone namiary 51st 10' 31,3"N 19st 23' 20,1"E

fot. 385755

gr2 -15 owocników,w tym połowa wyrwana i porzucona ; przybliżone namiary 51st 10' 38,6"N 19st 22' 30,6"E

fot. 385756 fot. 385757

Stanowisko ze zgłoszenia pierwotnego znajdowało sie dokładnie w połowie drogi między obecnymi.

 ID179946  Sarcodon squamosus; Zielona Góra, osiedle Leśne - 500 m na NW, pow. Zielona Góra, woj. lubuskie, AD-48; 2010.10.06 i17; monokultura sosnowa; na ściółce, mech + igliwie 4 owocniki zrośnięte po 2; leg. Ryszard Orzechowski; det. Ryszard Orzechowski; eksykat: brak - gat. chroniony, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 390137 fot. 390138

 ID180793  (potwierdzenie 152472) Sarcodon squamosus; 1,5 km SE,Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.09.17; las sosnowy na glebach piaszczystych; na ziemi w grupach; we wrześniu i październiku tego roku znalazłem w tym lesie (na pow. ok. 1km kw) kilka grup tych sarniaków, łącznie ponad 40 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 17.09.2010
fot. 392265 fot. 392266

25.09.2010
fot. 392267 fot. 392268 fot. 392269

 ID190418  Sarcodon squamosus; Tuczno, 2 km SW, pow. wałecki, woj. zachodniopomorskie, BC-13; 2011.08.28; las sosnowy; na ziemi dwa owocniki; leg. Bogdan Rudzionek ,Barbara Waldon; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 439623

 ID191205  (potwierdzenie 176826) Sarcodon squamosus; Tuszkowy 5 km.od Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-14; 2011.09.11; Las sosnowy; w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/5.10.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 443522 fot. 443523
forma ochrony-obszar szczególnej ochrony Bory Tucholskie

 ID191479  Sarcodon squamosus; Dźwirzyno E 0,5-2 km, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, AB-09; 2010.09.21; nadmorski bór sosnowy; na ziemi pod sosnami kilkadziesiąt owocników pojedynczo i w grupach w pasie nadmorskim na dł. 1,5 km; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TT/25.11.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 445121 fot. 445122 fot. 445123

 ID193771  Sarcodon squamosus; Starościn, 2 km NE, pow. słubicki, woj. lubuskie, AC-94; 2011.11.12; suchy bór sosnowy, w pobliżu tylko sosny, miejsce lekko ocienione; na piaszczystym mineralnym podłożu z cienką warstwą ściółki iglastej 1 osobnik o średnicy 9 cm; leg. Michał Smoczyk; det. Michał Smoczyk; eksykat: hb. MS2605 (zostanie wysłany do kustosza bazy), TAK; wykonane kameralnie, notatka: nie
uwagi: smak łagodny, wysyp zarodników brązowy (zarodniki z dużymi gruzełkami/wyrostkami), kolce hymenoforu puste w środku;
GPS N52° 22.942 E014° 52.517 (WGS-84)
zebrany (wyrwany z podłoża) przez inną osobę z wycieczki i dlatego zabrałem owocnik mimo, że jest chroniony
fot. 455691 fot. 455692 fot. 455693 fot. 455694

 ID206580  Sarcodon squamosus; Kalisz Kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-25; 2012.09.22; Las sosnowy; ziemia kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/MWR/25.11.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 523971

 ID206596  Sarcodon squamosus; Stilo-Osetnik, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-34; 2012.10.14; Las sosnowy,piaszczysty,wydma; ziemia kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/MWR/25.11.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 524004

 ID208833  (potwierdzenie 180793) Sarcodon squamosus; 1,5 km SE od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.10.13; las sosnowy; na ziemi grupka 4 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 535500 fot. 535501 fot. 535502

 ID211133  (potwierdzenie 102717) Sarcodon squamosus; 1,5 S od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2012.10.25; las sosnowy na glebach piaszczystych; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 547032

ID271098 Sarcodon squamosus; Wiele, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-35; 2015.10.08; Bór sosnowy.; Na ziemi. Pojedynczo. 7 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/792063.html

fot. 799935 fot. 799936 fot. 799937

 ID275614  Sarcodon squamosus; ok 1.6km na NW od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2010.10.16; Sosna z domieszką brzozy; na ziemi dwie grupy po kilka owocników w odległości 15-20 m od siebie; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: nie (w 2010 pod ochroną), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 821100fot. 821101

ID293933 Sarcodon squamosus; 0,8 km E od wsi Pieńki Szczepockie, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2016.11.05; bór sosnowy; na ziemi, w mchu jeden, duży owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 29,7" N i 19st 21' 36,5" E

fot. 890019 fot. 890020

 ID294398  Sarcodon squamosus; 1,2 km, SE, Martew, pow. wałecki, woj. zachodniopomorskie, BC-13; 29.10.2016; las sosnowy; na ziemi 1 owocnik; leg. Bogdan Rudzionek; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 891891

ID297204 Sarcodon squamosus; ok.1,2km na W od Osówca Szlacheckiego,gm Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2016.11.21; monokultura sosnowa; w mchu dwa owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 907338 fot. 907339

ID306286 Sarcodon squamosus; Sowia Góra, pow. miedzychodzki, woj. wielkopolskie, BC-61; 2017.10.01; starodrzew sosnowy; z ziemi masowo; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 951053 fot. 951054

ID326860 Sarcodon squamosus; ok.2km na S od Swiętego Miejsca,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-36; 2019.10.25; monokultura sosnowa; ziemia Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1106216 fot. 1106217 fot. 1106218

ID327347 (potwierdzenie 102718) Sarcodon squamosus; 2 km S od wsi Radziechowice II; gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2019.10.12; bór sosnowy; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 5" N i 19st 20' 13" E

fot. 1109851 fot. 1109852 fot. 1109853
siedlisko
fot. 1109854

ID328257 Sarcodon squamosus; Góra Kamieńska, zach. zbocze; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2019.11.03; młodniki sosnowe; na ziemi licznie, w kilku punktach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1117334 fot. 1117335 fot. 1117336 fot. 1117337 fot. 1117338 fot. 1117339 fot. 1117340 fot. 1117341

ID351346 Sarcodon squamosus; 1 km SW od cegielni we wsi Łęg; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2021.10.16; bór sosnowy, tyczkowina; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, nie, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 1,5" N 19st 16' 46" E

ID354014 Sarcodon squamosus; ok. 250 m na S od miejscowości Teodorów (N 52.47178, E 21.19503), pow. wołomiński, woj. mazowieckie, EC-97; 2020.10.10; bór sosnowy na siedlisku świeżym; na ziemi, wśród igliwia sosnowego owocniki pojedynczo (odnaleziono 6 owocników odelgłych od siebie o ok. 1 - 2 m); leg. Iwona Dembicz; det. Iwona Dembicz; eksykat: -, nie, notatka: nie
uwagi: zebrano eksykat, który zostanie wkrótce wysłany do kustosza bazy

ID362771 Sarcodon squamosus; Gdańsk-Orle, Wyspa Sobieszewska, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-82; 2022.10.18; nadmorski bór sosnowy, wydma szara; piasek (wtórnie) 1 porzucony owocnik; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak
uwagi: fot. 1385327 fot. 1385328

24.10.2020 na tym stanowisku zaobserwowano pojedynczy owocnik na pniu sosnowym
fot. 1385329fot. 1385330

ID362801 Sarcodon squamosus; 1 km SW od wsi Pieńki Szczepockie; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2022.10.08; bór sosnowy; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 50,9975 19,3436

fot. 1385601 fot. 1385602 fot. 1385603 fot. 1385604 fot. 1385605

ID364217 Sarcodon squamosus; 1,2 km NW od wsi Widawka; gm. Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2022.11.13; bór sosnowy; na ziemi grupa 3 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1222 19,5828

fot. 1395929 fot. 1395930

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji