grzyby.pl

Sarcodon squamosus (Schaeff.) Quél.

sarniak sosnowy, (sarenka, sarna)
Sarcodon Sarcodon Sarcodon SarcodonSarcodonsarniak świerkowy (Sarcodon imbricatus)sarniak szorstki (Hydnellum scabrosum)
GREJ: ID148163 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID121150 (© autora fot.)
GREJ: ID179946 (© autora fot.)
GREJ: ID102718 (© autora fot.)
GREJ: ID147449 (© autora fot.)

opis

Do 2014r. cały rodzaj sarniak (Sarcodon) podlegał ochronie gatunkowej. W tym roku lista gatunków chronionych została zmieniona w ten sposób że ochronie podlegają jedynie rzadkie gatunki z tego rodzaju a sarniak świerkowy (Sarcodon imbricatus) nie podlega ochronie gatunkowej.
Brak jednoznacznych cech owocników odróżniających ten gatunek od częstego sarniaka świerkowego (Sarcodon imbricatus).

space