grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Russula pelargonia Niolle

Russula sect. Russula Russula sect. Russula Russula sect. Russula Russula sect. Russ…Russula sect. Russulagołąbek agrestowy (Russula queletii)gołąbek kruchy (Russula fragilis)