grzyby.pl

Russula nigricans Fr.

gołąbek czarniawy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W GBIF to synonim gołąbka podpalanego (Russula adusta (Pers.) Fr.). (2023-1-9)
Russula nigricans (gołąbek czarniawy)
licznie pod bukami; 22.07.2000, Dolny Śląsk, Kotlina Kłodzka; copyright © by Marek Snowarski
Russula nigricans (gołąbek czarniawy)
stare owocniki, pod bukami
Russula nigricans (gołąbek czarniawy)
w buczynie; młody owocnik
Russula nigricans (gołąbek czarniawy)
w buczynie; blaszki młodego owocnika
Russula nigricans (gołąbek czarniawy)
stare owocniki
Russula nigricans (gołąbek czarniawy)
pod bukami
cechy diagnostyczne w kluczu:Russula sect. Compactaekl 357

owocnik

Russula nigricans (gołąbek czarniawy)
Kapelusz 5 (7) - 15 (20) cm średnicy. Młody barwy białawej, szybko białoszarej, czernieje i stare egzemplarze są czarnobrązowe lub jednolicie czarne. Kształt najpierw kulisty, potem rozpostarty, wreszcie wklęsły. U młodych egzemplarzy brzeg kapelusza jest podwinięty i nieprążkowany. Skórka gładka, matowa i sucha, trudna do oderwania.

Blaszki Barwy kości słoniowej do bladożółtawych, z wiekiem tak jak kapelusz szarzeją i czernieją - poczynając od ostrzy. Pod naciskiem czerwienieją i czernieją. Szerokie na 6 - 15 mm. Bardzo grube (do 2 mm), rzadko rozstawione i bardzo kruche. Ze śródblaszkami. Zatokowato wycięte do prosto przyrośniętych.

Trzon 3 - 7 x 1 - 4 cm. Krótki i gruby, masywny. Biały, białoszary, czernieje od podstawy. Po uszkodzeniu czerwienieje i następnie czernieje. Powierzchnia gładka.

Miąższ białawy, po przecięciu w ciągu kilku minut zabarwia się łososiowoczerwono, szarzeje i następnie czernieje. Twardy. Bez zapachu lub zapach słaby, nieco mdły, stęchły (zapach owoców, ziemi). Smak łagodny, u starych egzemplarzy gorzkawy. Pod wpływem FeS04 barwi się różowo następnie zielonawo.Kapelusz 5 (7) - 15 (20) cm średnicy. Młody barwy białawej, szybko białoszarej, czernieje i stare egzemplarze są czarnobrązowe lub jednolicie czarne. Kształt najpierw kulisty, potem rozpostarty, wreszcie wklęsły. U młodych egzemplarzy brzeg kapelusza jest podwinięty i nieprążkowany. Skórka gładka, matowa i sucha, trudna do oderwania.

space

Trzon 3 - 7 x 1 - 4 cm. Krótki i gruby, masywny. Biały, białoszary, czernieje od podstawy. Po uszkodzeniu czerwienieje i następnie czernieje. Powierzchnia gładka.

space

Pileus 5 (7) - 15 (20) cm in diameter. Whitish when young, quickly white-grey, darkening and old specimens are black-brown or homogeneously black. Shape at first spherical, later plane, finally depressed. In young specimens margin incurved and not striate. Cuticule smooth, dull and dry, difficult to peel.

Lamellae Ivory coloured to pale yellowish, with age like the cap becoming grey and black - beginning from the edges. Bruising red, then black. 6 - 15 mm broad. Very thick (up to 2 mm), rarely distant and very fragile. Sinuate to straight adnate.

Stipe 3-7 x 1-4 cm. Short and thick, massy. White, white-grey, becoming black at the base. Injured turns red and then black. Surface smooth.

Flesh whitish, when cut within a few minutes turns salmon-red, grey and finally black. Tough. Odourless or smell weak, slightly sickly, fusty (fruity, earthy odour). Taste mild, in old specimens bitterish. In reaction with FeS04 turns pink and then greenish.

Pileus 5 (7) - 15 (20) cm in diameter. Whitish when young, quickly white-grey, darkening and old specimens are black-brown or homogeneously black. Shape at first spherical, later plane, finally depressed. In young specimens margin incurved and not striate. Cuticule smooth, dull and dry, difficult to peel.

space

Stipe 3-7 x 1-4 cm. Short and thick, massy. White, white-grey, becoming black at the base. Injured turns red and then black. Surface smooth.

space

występowanie

Pospolity. Owocniki wyrastają zwykle w grupach od lipca do października, w lasach liściastych i iglastych. Owocniki wolno rozkładają się i przetrzymują w stanie częściowo rozłożonym kilka miesięcy.Pospolity. Owocniki wyrastają zwykle w grupach od lipca do października, w lasach liściastych i iglastych. Owocniki wolno rozkładają się i przetrzymują w stanie częściowo rozłożonym kilka miesięcy.
Common. Summer-fall in hardwood and coniferous forests, mostly gregarious.
Common. Summer-fall in hardwood and coniferous forests, mostly gregarious.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny.[105] W Polsce nie ma tradycji zbierania do jedzenia tego gołąbka.Jadalny.[105] W Polsce nie ma tradycji zbierania do jedzenia tego gołąbka.
Edible.
Edible.
Łatwy do rozpoznania po swoich bardzo grubych i rzadkich blaszkach i reakcjach barwnych. Do grupy czerniejących gołąbków należą ponadto:

gołąbek białoczarny (Russula albonigra) - ma gęstsze blaszki i dość piekący miąższ; młody kapelusz biały z wiekiem czernieje a uszkodzony miąższ szybko czernieje (bez fazy czerwienienia). Rośnie w lasach liściastych, pod brzozami i jest dość rzadki.

gołąbek gęstoblaszkowy (Russula densifolia) ma początkowo kapelusz prawie biały, potem jasny do szarobrązowego; blaszki bardzo gęsto rozstawione. Miąższ początkowo czerwieniejący, potem czernieje. Smak ostry. W lasach iglastych.

gołąbek podpalany (Russula adusta) tworzy bardzo duże owocniki z szarym do szarobrązowego kapeluszem, o szarzejącym, potem brązowiejącym miąższem (nie czernieje całkowicie). Smak łagodny. Dość częsty, wyrasta głównie w lasach iglastych.

Podobny z kształtu i barwy gołąbek ostroblaszkowy (Russula acrifolia) ma miąższ, zwłaszcza w blaszkach, piekący.Łatwy do rozpoznania po swoich bardzo grubych i rzadkich blaszkach i reakcjach barwnych. Do grupy czerniejących gołąbków należą ponadto:

space

gołąbek gęstoblaszkowy (Russula densifolia) ma początkowo kapelusz prawie biały, potem jasny do szarobrązowego; blaszki bardzo gęsto rozstawione. Miąższ początkowo czerwieniejący, potem czernieje. Smak ostry. W lasach iglastych.

space

Podobny z kształtu i barwy gołąbek ostroblaszkowy (Russula acrifolia) ma miąższ, zwłaszcza w blaszkach, piekący.

Easy to distinguish by its very thick and distant gills and colour reactions. To the group of Russulas with blacking flesh belong also:

gołąbek białoczarny (Russula albonigra) (photo 1) - has closer gills and quite hot flesh; the cap white when young, with age becomes black and injured flesh quickly turns black (no reddening phase). Grows in deciduous forests, under birches and is quite rare.

gołąbek gęstoblaszkowy (Russula densifolia) initially has the cap near white, later light to grey-brown; gills very close spaced. Flesh at first reddening, later turns black. Taste hot. In the conifers.

gołąbek podpalany (Russula adusta) forms very large sporocarps with grey to grey-brown cap, with a greying, later browning flesh (does not turn completely black). Taste mild. Quite common, grows mainly in the conifers. Similar in shape and colour gołąbek ostroblaszkowy (Russula acrifolia)) has hot flesh, especially in the gills.

Easy to distinguish by its very thick and distant gills and colour reactions. To the group of Russulas with blacking flesh belong also:

space

gołąbek gęstoblaszkowy (Russula densifolia) initially has the cap near white, later light to grey-brown; gills very close spaced. Flesh at first reddening, later turns black. Taste hot. In the conifers.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20000722.2b.00 - Russula nigricans (gołąbek czarniawy); Dolny Śląsk, Kotlina Kłodzka
000722-2b
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, Kotlina Kłodzka/ #1
znalezisko 19990927.4.99 - Russula nigricans (gołąbek czarniawy); Kaszuby
990927-4
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/ #2
znalezisko 19990905.7.99 - Russula nigricans (gołąbek czarniawy); Dolny Śląsk, Góry Bialskie
990905-7
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, Góry Bialskie/ #2
znalezisko 20050825.1.05 - Russula nigricans (gołąbek czarniawy); okolice Sułowa
050825-1
/okolice Sułowa/ #16