grzyby.pl
jadalny

Russula nigricans

gołąbek czarniawy
Russula nigricans (gołąbek czarniawy)
licznie pod bukami; 22.07.2000, Dolny Śląsk, Kotlina Kłodzka; copyright © by Marek Snowarski
Russula nigricans (gołąbek czarniawy)
stare owocniki, pod bukami
Russula nigricans (gołąbek czarniawy)
w buczynie; młody owocnik
Russula nigricans (gołąbek czarniawy)
w buczynie; blaszki młodego owocnika
Russula nigricans (gołąbek czarniawy)
stare owocniki
Russula nigricans (gołąbek czarniawy)
pod bukami

owocnik

Russula nigricans (gołąbek czarniawy)
Russula nigricans (gołąbek czarniawy)
Kapelusz 5 (7) - 15 (20) cm średnicy. Młody barwy białawej, szybko białoszarej, czernieje i stare egzemplarze są czarnobrązowe lub jednolicie czarne. Kształt najpierw kulisty, potem rozpostarty, wreszcie wklęsły. U młodych egzemplarzy brzeg kapelusza jest podwinięty i nieprążkowany. Skórka gładka, matowa i sucha, trudna do oderwania.

space

Trzon 3 - 7 x 1 - 4 cm. Krótki i gruby, masywny. Biały, białoszary, czernieje od podstawy. Po uszkodzeniu czerwienieje i następnie czernieje. Powierzchnia gładka.

space

Pileus 5 (7) - 15 (20) cm in diameter. Whitish when young, quickly white-grey, darkening and old specimens are black-brown or homogeneously black. Shape at first spherical, later plane, finally depressed. In young specimens margin incurved and not striate. Cuticule smooth, dull and dry, difficult to peel.

space

Stipe 3 – 7 x 1 – 4 cm. Short and thick, massy. White, white-grey, becoming black at the base. Injured turns red and then black. Surface smooth.

space

występowanie

Pospolity. Owocniki wyrastają zwykle w grupach od lipca do października, w lasach liściastych i iglastych. Owocniki wolno rozkładają się i przetrzymują w stanie częściowo rozłożonym kilka miesięcy.

Common. Summer-fall in hardwood and coniferous forests, mostly gregarious.

wartość

Jadalny. W Polsce nie ma tradycji zbierania do jedzenia tego gołąbka.

Edible.

gatunki podobne

Russula albonigra (gołąbek białoczarny)
Russula albonigra (gołąbek białoczarny)
Łatwy do rozpoznania po swoich bardzo grubych i rzadkich blaszkach i reakcjach barwnych. Do grupy czerniejących gołąbków należą ponadto:

space

Russula densifolia ma początkowo kapelusz prawie biały, potem jasny do szarobrązowego; blaszki bardzo gęsto rozstawione. Miąższ początkowo czerwieniejący, potem czernieje. Smak ostry. W lasach iglastych.

space

Easy to distinguish by its very thick and distant gills and colour reactions. To the group of Russulas with blacking flesh belong also:

space

Russula densifolia initially has the cap near white, later light to grey-brown; gills very close spaced. Flesh at first reddening, later turns black. Taste hot. In the conifers.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20000722.2b.00 - Russula nigricans (gołąbek czarniawy); Dolny Śląsk, Kotlina Kłodzka
000722-2b
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, Kotlina Kłodzka/ #1
znalezisko 19990927.4.99 - Russula nigricans (gołąbek czarniawy); Kaszuby
990927-4
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/ #2
znalezisko 19990905.7.99 - Russula nigricans (gołąbek czarniawy); Dolny Śląsk, Góry Bialskie
990905-7
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, Góry Bialskie/ #2
znalezisko 20050825.1.05 - Russula nigricans (gołąbek czarniawy); okolice Sułowa
050825-1
/okolice Sułowa/ #16