niejadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Russula amoenolens Romagn.

gołąbek przyjemny
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · znaleziska
Russula amoenolens (gołąbek przyjemny)

pojedynczo; 03.07.1999, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski

Russula amoenolens (gołąbek przyjemny)

widok od spodu, pojedynczo

Russula amoenolens (gołąbek przyjemny)

pojedynczo

Russula sp.
Russula sp.
Russula amoenolens (gołąbek przyjemny)
Russula amoenolens (gołąbek przyjemny)

GREJ: ID167475 (© autora fot.)

GREJ: ID167475 (© autora fot.)

owocnik

Russula amoenolens (gołąbek przyjemny)
Kapelusz

space

Trzon

space

zarodniki

występowanie

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
znalezisko 20011002.1.01 - Russula amoenolens (gołąbek przyjemny); Dolny Śląsk, dolina Odry

2f · 20011002.1.01
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/