grzyby.pl

Rhizochaete filamentosa (Berk. et M.A. Curtis) Gresl., Nakasone et Rajchenb.

korownica włóknista
Phanerochaete filamentosa (Berk. et M.A. Curtis) Burds. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na leżących pniach i gałęziach drzew liściastych.Na leżących pniach i gałęziach drzew liściastych.