jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Rhizochaete filamentosa (Berk. et M.A. Curtis) Gresl., Nakasone et Rajchenb.

korownica włóknista
Phanerochaete filamentosa (Berk. et M.A. Curtis) Burds., in Parker et Roane
na stronie — występowanie

występowanie

Na leżącym drewnie liściastym.