grzyby.pl

Ramaria stricta var. concolor Corner

Ramaria concolor (Corner) R.H. Petersen [gł. w GBIF (2022-12)]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ramaria Ramaria Ramaria RamariaRamariaRamaria cyaneigranosakoralówka szwedzka (Ramaria suecica)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]