grzyby.pl

Ramaria cyaneigranosa Marr et D.E. Stuntz

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ramaria Ramaria Ramaria RamariaRamariaRamaria strasseriRamaria stricta var. concolor

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]