grzyby.pl

Ramaria strasseri (Bres.) Corner

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ramaria Ramaria Ramaria RamariaRamariaRamaria brunneomaculataRamaria cyaneigranosa

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]