grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Ramaria praecox Schild