grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Ramalina capitata (Ach.) Nyl.

odnożyca murawkowata
Ramalina Ramalina Ramalina RamalinaRamalinaodnożyca rynienkowata (Ramalina calicaris)odnożyca karpacka (Ramalina carpatica)