grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Ramalina carpatica Körb.

odnożyca karpacka
Ramalina Ramalina Ramalina RamalinaRamalinaodnożyca murawkowata (Ramalina capitata)odnożyca mączysta (Ramalina farinacea)