grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Ramalina calicaris (L.) Fr.

odnożyca rynienkowata
Ramalina Ramalina Ramalina RamalinaRamalinaodnożyca bałtycka (Ramalina baltica)odnożyca murawkowata (Ramalina capitata)