grzyby.pl

Radulomyces molaris (Chaillet ex Fr.) M.P. Christ.

woskownik zębaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na korze i drewnie drzew i krzewów liściastych, najczęściej na dębie, ale też na grabach, lipach, tarninie, itd. Owocniki na przeciągu roku.Na korze i drewnie drzew i krzewów liściastych, najczęściej na dębie, ale też na grabach, lipach, tarninie, itd. Owocniki na przeciągu roku.