grzyby.pl

Pterula subulata Fr.

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pterula Pterula Pterula PterulaPterulapiórniczka rozgałęziona (Pterula multifida)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]