takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Psathyrella squamosa (P. Karst.) A.H. Sm.

GREJ: ID295469 (© autora fot.)