takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Psathyrella rubiginosa A.H. Sm.