Psathyrella pygmaea (kruchaweczka najmniejsza)
Psathyrella pygmaea (kruchaweczka najmniejsza)
Psathyrella pygmaea (kruchaweczka najmniejsza)
Psathyrella pygmaea (kruchaweczka najmniejsza)
Psathyrella pygmaea (kruchaweczka najmniejsza)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, na pniakach drzew liściastych (np. buka) i w ich pobliżu; jesienią.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343], Chachuła (2018)[1365]Chachuła (2018) Grzyby wielkoowocnkowe Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego - wstępne wyniki badań.[1365], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Zieliński et al. (2006)[2567]Zieliński et al. (2006) Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza.[2567]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:12 1 znaleziska Psathyrella pygmaea (kruchaweczka najmniejsza) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC15 295013 CE38 295847 DE35 316628 339900 DE56 325297 DE78 321718 DF85 67000 EC35 294006 FE24 342041 FE65 354641 GC01 230971 230972

ID 67 000 oznaczenie: Psathyrella pygmaea; lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, gmina Andrychów, powiat Wadowice, DF85; data zbioru: 31 maj 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las łęgowy (wiąz górski, jesion, jawor, leszczyna), na korze jawora, w wiązce; leg. Piotr Chachuła, det. Sebastian Pintscher; eksykat: BGF/BF/PCh/070531/0002; uwagi: Grzyby te rosły w tym samym fragmencie lasu co Mycena tenuispinosa Favre.; fot.97502 fot.97503 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

97502
97503

ID 230 971 oznaczenie: Psathyrella pygmaea; lokalizacja: około 1,5 km na N od Supraśla, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 7 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment lasu o młodym zadrzewieniu liściastym (brzoza, grab i rzadziej inne), na pniu liściastego, masowo; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130607/0001; uwagi: fot.642441; Uwaga B. Gierczyk!: W pracy Grzyby Puszczy Knyszyńskiej Kujawa et al. 2019! stanowisko określono jako "Pólko, 1 km NE" [notatka: nie] [fotografie: tak];

642441

ID 230 972 oznaczenie: Psathyrella pygmaea; lokalizacja: Krasny Las, 1,2 km NW, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 26 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty z przewagą sosny, na cześciowo wywróconej niewielkiej karpie niewiadomego pochodzenia, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Gryc, det. Waldemar Czerniawski; eksykat: BGF/BF/MG/130526/0001; uwagi: fot.642444; Uwaga B. Gierczyk!: Pierwotnie lokalizację określono błędnie jako "około 3 km na E od Ogrodniczek", informację skorygowano. [notatka: nie] [fotografie: tak];

642444

ID 294 006 oznaczenie: Psathyrella pygmaea; lokalizacja: Przasnysz,park miejski, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 9 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park miejski, na ziemi, grupa kilkadzeisiąt owocników; leg. Romuald Tomaszewski, det. P.Drzewiecki na podstawie zdjęć; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:857554] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 857554 ;

ID 295 013 oznaczenie: Psathyrella pygmaea; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 6 cze 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Siedlisko rolne - przydomowy ogród., Na i wokół pniaka Prunus domestica., Masowo. Setki owocników.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi.; uwagi: [bf:850076]; fot.895668 fot.895669 fot.895670; W okolicy gatunek pospolity. Związany zwłaszcza z zamarłymi Fraxinus excelsior i Sorbus aucuparia. Zwykle w towarzystwie Coprinus disseminatus. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 850076 ;

ID 295 847 oznaczenie: Psathyrella pygmaea; lokalizacja: 1,2 km na W od Katów Walichnowskich, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE38; data zbioru: 27 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las lisciasty, na ziemi wokół pniaka lisciastego i na pniaku, masowo; leg. Piotr Zawada, det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Omówione w:[bf:862176]. Las prywatny.; fot.900558 fot.900559 fot.900560 fot.900561 fot.900562 fot.900563 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 862176 ;

ID 316 628 oznaczenie: Psathyrella pygmaea; lokalizacja: 1 km NE od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 11' 46" N i 19st 23' 21" E], DE35; data zbioru: 15 sie 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -klon, jesion, brzoza, leszczyna i inne, u omszałych podstaw pni jesionów, bardzo licznie, przy kilku drzewach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1013680 fot.1013681 fot.1013682 fot.1013683 fot.1013684 fot.1013685 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1013680
1013681
1013682
1013683
1013684
1013685

ID 321 718 oznaczenie: Psathyrella pygmaea; lokalizacja: Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE78; data zbioru: 17 cze 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las liściasty, d±b, buk, grab, lipa, brzoza, ziemia/korzenie, w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0006231; uwagi: fot.1000741; fot.1000743; [bf:1000739] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1000739 ;

ID 325 297 oznaczenie: Psathyrella pygmaea; lokalizacja: 1,5 km NE od osady Podcerkawizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 0" N i 19st 25' 50,3" E], DE56; data zbioru: 20 lip 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, olcha, jesion, świerk, brzoza, u podstawy pnia martwego jesionu, kilkaset owocników gł. w skupiskach; w towarzystwie ( nielicznego w tym czasie ) czernidłaczka gromadnego; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004938; uwagi: fot.1088974 fot.1088975 fot.1088976 fot.1088977 fot.1088978 fot.1088979 fot.1088980 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1088974
1088975
1088976
1088977
1088978
1088979
1088980

ID 339 900 oznaczenie: Psathyrella pygmaea; lokalizacja: Góra Kamieńska, pn. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 10 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste nasadzenia na zboczu -topola biała, karagana, brzoza, robinia, na topolowych pniakach, kłodach i przy nich, na ziemi, kilkaset owocników w kilku grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 13' 48" N 19st 24' 37,3" E; fot.1192877 fot.1192878 fot.1192879 fot.1192880 fot.1192881 fot.1192882 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1192877
1192878
1192879
1192880
1192881
1192882

ID 342 041 oznaczenie: Psathyrella pygmaea; lokalizacja: Zgórzyńskie, pow. puławski, woj. lubelskie, FE24; data zbioru: 27 cze 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewiony wąwóz lessowy, na silnie rozłożonym pniaku drzewa liściastego, gromadnie, kilkadziesiąt owocników; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006470; uwagi: fot.1204157 fot.1204158 [notatka: [bf:1145820]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1145820 ;

ID 354 641 oznaczenie: Psathyrella pygmaea; lokalizacja: Wyżnica - 50.935494, 22.146658, pow. kraśnicki, woj. lubelskie, FE65; data zbioru: 22 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny (Drzewa: grab, dąb, topola, sosna), Na ziemi w niecce lessowego wąwozu, gromadnie; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008776; uwagi: fot.1307038 fot.1307039 [notatka: [bf:1160967]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1160967 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji