takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Psathyrella praecox A.H. Sm.