Psathyrella maculata (kruchaweczka plamista)
XL
pokrój
Psathyrella maculata (kruchaweczka plamista)
powierzchnia kapelusza
Psathyrella maculata (kruchaweczka plamista)
XL
blaszki i trzon
Psathyrella maculata (kruchaweczka plamista)
Psathyrella maculata (kruchaweczka plamista)

występowanie

Brak w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.30 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.

wybrane okazy · selected collections

#16 XL
05 09 12 - 3
/Puszcza Białowieska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4027]
    Psathyrella maculata (C.S. Parker) A.H. Sm. · uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
    publikacje: Karasiński i in. 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Gierczyk i in. 2013, Gierczyk i in. 2017a, Kujawa i in. 2018b, Kujawa i in. 2019, Gierczyk 2020e

znaleziska Psathyrella maculata na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 298741 DA-80 365276 GC-02 230952

 ID230952  Psathyrella maculata; około 6 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2012.09.16; las mieszany; pień liściastego (pewnie brzozowy) kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120916/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 642242

 ID298741  Psathyrella maculata; Puszcza Bukowa, ok. 1 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2014.09.15; żyzna buczyna; na górnej, omszałej powierzchni bukowego pniaka w wiązce; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000730, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 915189
Gatunek omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/795900.html

 ID365276  Psathyrella maculata; Gdańsk, Trójmiejski Park Krajobrazowy, Dolina Samborowo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2022.10.13; żyzna buczyna z dębem i sosną; na ziemi przy pniaku buka w wiązce i pojedynczo, kilkanaście; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: NIE, chroniony, tak
uwagi: Potwierdzenie stanowiska położonego o 250 m dalej w głąb doliny od oryginalnie opisanego

https://www.kp.org.pl/images/pp/artyku%C5%82y_od_2019/1_2022_XXXIII_1/Sektas_2022_Nowe_stanowiska_grzybow_chronionych_Polska.pdf

fot. 1403914 fot. 1403915 fot. 1403916

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji