chronionyGREJ
· takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006
· ochrona częściowa (II.30); b/wył. gosp. (§7.1)

Psathyrella maculata (C.S. Parker) A.H. Sm.

kruchaweczka plamista
Psathyrella maculata (kruchaweczka plamista)

pokrój; 12.09.2005, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski

Psathyrella maculata (kruchaweczka plamista)

powierzchnia kapelusza

Psathyrella maculata (kruchaweczka plamista)

blaszki i trzon

Psathyrella maculata (kruchaweczka plamista)
Psathyrella maculata (kruchaweczka plamista)

cechy makroskopowe

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.30 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.

znalezisko 20050912.3.05 - Psathyrella maculata (kruchaweczka plamista); Puszcza Białowieska

14f · 20050912.3.05
/Puszcza Białowieska/