takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Psathyrella fibrillosa (Pers.) Maire