grzyby.pl

Postia rennyi (Berk. et Broome) Rajchenb.

drobnoporek niszczący
Oligoporus rennyi (Berk. et Broome) Donk

występowanie

Na pniakach sosnowych i świerkowych.