red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Postia lowei (Pilát ex Pilát) Jülich

Oligoporus lowei (Pilát ex Pilát) Gilb. & Ryvarden