grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Fuscopostia leucomallella (Murrill)

drobnoporek rozwierkowy
Postia leucomallella (Murrill) Jülich · Tyromyces leucomallellus Murrill · Oligoporus leucomallellus (Murrill) Gilb. et Ryvarden
Postia Postia Postia PostiaPostiaPostia floriformisPostia lowei
Fuscopostia leucomallella (drobnoporek rozwierkowy)
28.09.2005, Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata; copyright © by Marek Snowarski
Fuscopostia leucomallella (drobnoporek rozwierkowy)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050928.7.05 - Fuscopostia leucomallella (drobnoporek rozwierkowy); Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata
050928-7
/Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata/ #6