takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Plicaria endocarpoides (Berk.) Rifai