takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Pleurotus abieticola R.H. Petersen et K.W. Hughes