występowanie

Brak w czekliście.[105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3895]
    Pholiotina sulcata Arnolds & Hauskn. · uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
    publikacje: Bujakiewicz 2011, Kujawa i in. 2020

znaleziska Pholiotina sulcata na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC-15 319604

ID319604 Pholiotina sulcata; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2018.11.11; Pastwisko na gruncie ornym.; Ziemia. Masowo.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. B. Gierczyk, P. Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1034572 Bio-forum
Bogaty materiał zielnikowy zebrono w dniach: 11-15.11.2018;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji