Tx: 1812
grzyby.pl

Phellinopsis conchata (Pers.) Y.C. Dai

czyreń muszlowy
Phellinus conchatus (Pers.) Quél. [gł. w czekl.] · Phellinus salicinus (Pers.) Quél.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phellinopsis conchata (czyreń muszlowy)
Phellinopsis conchata (czyreń muszlowy)
pory; w zbliżeniu
Phellinopsis conchata (czyreń muszlowy)
Phellinopsis conchata (czyreń muszlowy)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach i poza nimi, na martwym drewnie drzew liściastych, najczęściej na wierzbach; owocniki w przeciągu całego roku.

wybrane okazy · selected collections

#4
05 09 12 - 1
/Puszcza Białowieska/
#3
ah.060618-36275
leg. Anna Hreczka, det. Anna Kujawa
/Ropianka, pow. jasielski/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Chachuła (2018)[1371]Chachuła (2018) Różnorodność mykobioty w Pienińskim Parku Narodowym w okresie jesienno-zimowym - wstępne wyniki badań.[1371], Chachuła (2020)[1370]Chachuła (2020) Grzyby wielkoowocnikowe stwierdzone na Łysej Górze w 2020 roku, Świętokrzyski Park Narodowy.[1370] (as: Phellinopsis conchata), Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508], Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641] (as: Phellinopsis conchata), Karasiński & Wołkowycki (2015)[1648]Karasiński & Wołkowycki (2015) An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland).[1648] (as: Phellinopsis conchata), Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Niemelä (2013)[2006]Niemelä (2013) Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków.[2006], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2005)[2524]Wojewoda (2005) Grzyby Krzemionek Podgórskich.[2524], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Wołkowycki (2022)[2545]Wołkowycki (2022) Grzyby poliporoidalne Białegostoku.[2545]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:31 1 znaleziska Phellinopsis conchata (czyreń muszlowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB73 350663 AB83 130194 AB93 111331 153021 156912 322672 AB94 27286 27539 28160 35929 112865 126695 126697 157155 BB00 235851 CA88 163243 CA98 176799 DA80 181752 278333 333194 DA86 356675 DA95 359082 DA98 367410 DB05 357676 357873 357874 367553 DB06 370260 DE35 283135 DE55 319988 DE65 129735 DF78 257086 FG21 36275 118651 336288 FG22 368691 FG23 262315 FG32 195754 FG33 194328 194329 257730 GC01 230744 GC02 230738

ID 27 286 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na SE od Kołowa, AB94; data zbioru: 15 sty 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: krawędź śródlesnego bagienka, w drzewostanie, wierzby, topole, brzozy, buki, dęby, na pniu wierzby lub topoli (do sprawdzenia wiosną), w dwóch grupach po kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/26.03.06; uwagi: fot.28105 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

28105

ID 27 539 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,2 km na SE od Kołowa, AB94; data zbioru: 6 lut 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór świerkowy z domieszką pojedynczych wierzb i brzóz, na pniu półżywej wierzby, w trzech grupach po kilka pozrastanych owocników i pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/26.03.2006; uwagi: fot.28264 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

28264

ID 28 160 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na SE od Binowa, AB94; data zbioru: 26 lut 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las liściasty (Wb, Db, Gb, Bk, Js) na styku z podmokłym olsem w dolinie strumienia, na konarach wierzby, gromadnie -- kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/7.07.06; uwagi: fot.28955 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

28955

ID 35 929 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,2 km na S od Kołowa, AB94; data zbioru: 28 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okresowo podmokły ols nad jeziorem, na częściowo odłamanym pniu wierzby, w grupie kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/29.11.06; uwagi: fot.42652 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

42652

ID 36 275 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Ropianka, powiat jasielski, FG21; data zbioru: 18 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: leszczyna, buk, sosna, i in., na mocno zmurszałym pniu (chyba wierzbowym), dachówkowato; leg. Anna Hreczka, det. Darek Karasiński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/AH/10.09.06; uwagi: bardzo dużo owocników, także pozrastanych; fot.43486 fot.43487 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

43486
43487

ID 111 331 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: ok. 500 m na N od Wysokiej Gryfińskiej, gm. i pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 26 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie śródpolne (Wb, Db, Js, głóg, bez czarny), na pniu i konarach wierzby, pojedynczo i w pozrastanych grupach - bardzo licznie; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy); uwagi: czyreń muszlowy; fot.194274 fot.194275 [notatka: tak] [fotografie: tak];

194274
194275

ID 112 865 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,3 km na E od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 5 lut 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: strefa okrajkowa Puszczy (Wb, Bk, Tp.os., Brz, Gb), na leżącej wierzbie, kilkadziesiąt pozrastanych owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy); uwagi: czyreń muszlowy; fot.198021 fot.198022 [notatka: tak] [fotografie: tak];

198021
198022

ID 118 651 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Beskid Niski, Magurski Park Narodowy, ok. 1,5 km na NW od Krempnej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 9 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna karpacka z domieszką jodły, olszy szarej i pojedynczą przydrożną wierzbą, na pniu usychającej wierzby, w częściowo pozrastanych grupach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/GD/14.11.08; uwagi: Czyreń muszlowy; fot.210795 fot.210796 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

210795
210796

ID 126 695 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1 km na NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 14 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na krawędzi zadrzewienia porastającego śródpolny wąwóz (Wb, Bk, Db, Tp), na pniu wierzby, kilkadziesiąt owocnikow w grupach po kilka egz.; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/9.05.09; uwagi: Czyreń muszlowy; fot.230405 fot.230406 fot.230407 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

230405
230406
230407

ID 126 697 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,2 km na NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 14 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w strefie okrajkowej lasu (Wb, Tp, Bk, Brz, Db), na pniu wierzby, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/9.05.09; uwagi: Czyreń muszlowy; fot.230412 fot.230413 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

230412
230413

ID 129 735 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Kłomnice, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 22 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na konarze wierzby, w grupie; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę; uwagi: .; fot.236704 fot.236705 [notatka: nie] [fotografie: tak];

236704
236705

ID 130 194 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,3 km na SE od Jeziora Szmaragdowego, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 8 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowe zadrzewienie w starej kopalni kredy, w tym miejscu z dużym udziałem robinii akacjowej, na konarach powalonej starej robinii akacjowej, rozpostarto odgięte; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani); uwagi: Czyreń muszlowy; fot.237848 fot.237849 fot.237850 fot.237851 [notatka: tak] [fotografie: tak];

237848
237849
237850
237851

ID 153 021 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,7 km SW, Binowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 7 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowe zadrzewienie (Bk, Db, Brz, Gb, Kl, Tp, Wb, głóg), na pniu wierzby, kilkadziesiąt częściowo pozrastanych owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani); uwagi: Czyreń muszlowy; fot.295389 fot.295390 fot.295391; omówiony w wątku [bf:291727] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 291727 ;

ID 156 912 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,3km na E od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 27 gru 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd na skraju lasu (Gb, Wb, Db, Bk, leszczyna), na leżących kłodach powalonej przez wiatr wierzby, owocniki rozpostarto odgięte; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra, det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani); uwagi: Czyreń muszlowy; fot.308854 fot.308855 fot.308856 fot.308857 fot.308858 [notatka: tak] [fotografie: tak];

308854
308855
308856
308857
308858

ID 157 155 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 950m na E od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 2 sty 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan wielogatunkowy (Św, Tp. os., Wb, Db), na pniu i konarach wierzby, kilkanaście rozpostarto odgiętych owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani); uwagi: Czyreń muszlowy; fot.309568 fot.309569 fot.309570; Na owocnikach czyrenia bardzo licznie rośnie Crepidotus ?! [notatka: tak] [fotografie: tak];

309568
309569
309570

ID 163 243 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Czeczewo, pow. Żukowo, woj. pomorskie, CA88; data zbioru: 17 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bagienny brzozowy,sosna,wierzba,leszczyna, na wierzbie, dwa skupiska z dwóch stron pnia,owocniki zeszłoroczne; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Piotr Chachuła; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.330371 fot.330372 [notatka: tak Wykaz grzybów Pomorza] [fotografie: tak];

330371
330372

ID 176 799 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. p, CA98; data zbioru: 3 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy,olsza,jesion,brzoza,wierzba, na wierzbie, kilka kapeluszy; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.379882 fot.379883 [notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni] [fotografie: tak];

379882
379883

ID 181 752 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 24 sty 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: osiedle między leśne, na żywej wierzbie, kilka owocników na dwóch ranach drzewa; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.394776 [notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk i okolic] [fotografie: tak];

394776

ID 194 328 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: okolice Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 20 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obrzeże śródleśnej łąki, na pniu i konarach (martwych i żywych) wierzby, rozpostarto-odgięte, dachówkowate, bardzo dużo owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.458745 fot.458746 fot.458747 fot.458748 fot.458749 [notatka: nie] [fotografie: tak];

458745
458746
458747
458748
458749

ID 194 329 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Lipowiec, kilka km za Jaśliskami (tzw. Spirytusowa Droga), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 23 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las głównie jodła z bukiem, leszczyna i inne domieszki., kikut martwej wierzby, rozpostarto-odgięte, dachówkowate, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.458756 fot.458757 fot.458758 fot.458759 fot.458760 [notatka: nie] [fotografie: tak];

458756
458757
458758
458759
458760

ID 195 754 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 6 lis 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las głównie jodła z domieszką buka, brzoza, leszczyna i wierzba oraz inne, na kikucie wierzby, rozpostarto-odgięte, kilkanaście kapeluszy; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.466597 fot.466598 fot.466599 fot.466600 [notatka: nie] [fotografie: tak];

466597
466598
466599
466600

ID 230 744 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: około 500 m na N od Ciasnego, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 3 mar 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu sosnowego, na dwóch obumierających wierzbach, owocniki rozpostarto-odstające w kilku miejscach; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130303/1001; uwagi: fot.636206 fot.636207 fot.636208; - więcej w watku:; [bf:548259] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 548259 ;

ID 235 851 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Kołobrzeg, 500 m E od san. Arka, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB00; data zbioru: 7 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy, na pniu martwej wierzby, kilkadziesi±t owocników, częściowo rozpostarte; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: tak - będzie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.664461 fot.664462 fot.664463 fot.664464 [notatka: nie] [fotografie: tak];

664461
664462
664463
664464

ID 257 086 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: obrzeża Lasu Tynieckiego w kierunku Skawiny, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF78; data zbioru: 26 mar 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na częściowo żywym krzewie czarnego bzu, kilkadziesiąt owocników ułozonych dachówkowato; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę); uwagi: Stanowisko obserwowane jest już kilka lat, lecz nie było zgłaszane. Zdjęcie:; fot.746509 [notatka: nie] [fotografie: tak];

746509

ID 257 730 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: okolice nieistniejącej wsi Czeremcha, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 12 kwi 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z jodłą, brzozą i wierzbą, na pniu wierzby, dachówkowato, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.748731 fot.748732 fot.748733 [notatka: nie] [fotografie: tak];

748731
748732
748733

ID 262 315 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Pasmo Jawornika (od Wisłoczka na górę Polańską), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG23; data zbioru: 3 maj 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z jądłą, dębem, bukiem, wierzbą, na pniu wierzy (a może dębu?), dachówkowato, ok. 30 owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.764114 fot.764115 fot.764116 [notatka: nie] [fotografie: tak];

764114
764115
764116

ID 278 333 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: TPK Gdańsk Dolina Samborowo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 18 lut 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las komunalny, buk, sosna, świerk, klon, brzoza, topola, lipa, inne, drewno, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Darek Karasiński; eksykat: KRAM F-58680; uwagi: fot.825394 [notatka: [bf:825391]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 825391 ;

ID 283 135 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Góra Kamieńska, pn stok; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 13' 54,5" N i 19st 24' 1,5" E], DE35; data zbioru: 21 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste nasadzenia na stoku -śliwy, topole, wierzby, na zmurszałej, wierzbowej kłodzie, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.846835 fot.846836 fot.846837 fot.846838 [notatka: nie] [fotografie: tak];

846835
846836
846837
846838

ID 319 988 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: 0,7 km SE od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 4' 0,9" N i 19st 23' 13,7" E], DE55; data zbioru: 14 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasta kępa na skraju śródleśnej łąki -gł. osika, brzoza, lipa i inne, na martwym pędzie wierzby, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.1037401 fot.1037402 fot.1037403 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1037401
1037402
1037403

ID 322 672 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,7 km na NE od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 16 lut 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek mokradła, na pniu obumierającej wierzby, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1058841 fot.1058842 fot.1058843 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1058841
1058842
1058843

ID 333 194 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul. Michałowskiego, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 13 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: osiedle, wierzba, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG; uwagi: fot.1151006 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1151006

ID 336 288 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Olchowiec - Dobańce (część Polan), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru wadliwa: 20.08.15; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las głównie grabowo bukowy z sosną, osiką, brzozą, leszczyną i in., Na leżącej, murszejącej wierzbie, kilkadziesiąt owocników pozrastanych i pojedynczych, rozpostartych i rozpostarto odgiętych; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1173545 fot.1173546 fot.1173547 fot.1173548 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1173545
1173546
1173547
1173548

ID 350 663 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Szczecin (prop. rez. Dolina Skolwinki), 1,5 km na SW od skrzyżowania ul. Stołczyńskiej z ul. Celulozową w Skolwinie, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB73; data zbioru: 3 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na konarze Salix sp., rozpostarto-odgięty, kilkadziesiąt owocników częściowo pozrastanych ze sobą; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1272226 fot.1272227 fot.1272228 fot.1272229 fot.1272230 fot.1272231 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1272226
1272227
1272228
1272229
1272230
1272231

ID 356 675 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Tolkmicko, 1,4 km NE, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°19'57.9"N 19°32'55.4"E], DA86; data zbioru: 2 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany z Db, Os, Wb, Brz, Św, Na 2 próchniejących pniach wierzby, 20-30 owocników, dachówkowato i pozrastanych; leg. Stanisław Kosiński, det. Stanisław Kosiński, potw. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; Wątek: [bf:1326918] [notatka: nie] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1326918 ;

ID 357 676 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Elbląg-Modrzewina, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°12'07.3"N 19°24'39.0"E], DB05; data zbioru: 4 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z przewagą topoli osiki, Ol, Db, Na pniu martwej, częściowo pozbawionej kory topoli osiki, kilkadziesiąt owocników w rzędach i dachówkowato; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: Wątek: [bf:1334985] [notatka: nie] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1334985 ;

ID 357 873 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Jagodno, 1,2 km SEE od tartaku Jagodno, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°13'56.8"N 19°24'39.7"E], DB05; data zbioru: 14 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z Tp, Wb, Brz, Głg, na obumarłych fragmentach pół-żywej starej wierzby, kilkanaście owocników w rzędach, rozpostarto-odgięte i rozpostarte; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1338753 fot.1338754 fot.1338755 fot.1338756 fot.1338757 fot.1338758 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1338753
1338754
1338755
1338756
1338757
1338758

ID 357 874 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Elbląg, Pd. zbocze Góry Chrobrego, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°09'55.7"N 19°26'44.8"E], DB05; data zbioru: 15 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie liściaste z Tp, Wb, Brz i in., na fragmentach połamanego pnia topoli lub wierzby, ok. 10 owocników, częściowo pozrastanych; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1338766 fot.1338767 fot.1338768 fot.1338769 fot.1338770 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1338766
1338767
1338768
1338769
1338770

ID 359 082 oznaczenie: Phellinus conchatus; lokalizacja: Jagodno, 700 m. NE od ośrodka Rangóry, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'51.9"N 19°24'25.1"E], DA95; data zbioru: 9 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, skraj lasu z Brz i Wb, Na częściowo spróchniałym pniu wierzby, kilkanaście owocników po obu stronach pnia, w rzędach; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1351384 fot.1351385 fot.1351386 fot.1351387 fot.1351388 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1351384
1351385
1351386
1351387
1351388

ID 367 410 oznaczenie: Phellinopsis conchata; lokalizacja: Pierzchały 1,8 km. NNE, rezerwat Ostoja Bobrów nad Rzeką Pasłęką, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie [54°18'57.6"N 19°50'37.4"E], DA98; data zbioru: 9 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las mieszany Św - Gb - Db - Tp - Wb i in., na pniu starej, powalonej wierzby, kilkanaście owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1425689 fot.1425690 fot.1425691 fot.1425692 fot.1425693 fot.1425694 fot.1425695 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1425689
1425690
1425691
1425692
1425693
1425694
1425695

ID 367 553 oznaczenie: Phellinopsis conchata; lokalizacja: Elbląg, 400 m. S od skrzyż ul. Łęczyckiej i Wschodniej, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°09'24.5"N 19°27'16.7"E], DB05; data zbioru: 22 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty z Tp, Wb, Brz i in., na powalonym, próchniejącym pniu wierzby, kilkanaście owocników, częściowo pozrastanych; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1426918 fot.1426919 fot.1426920 fot.1426921 fot.1426922 fot.1426923 fot.1426924 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1426918
1426919
1426920
1426921
1426922
1426923
1426924

ID 368 691 oznaczenie: Phellinopsis conchata; lokalizacja: Trzciana Dół (wschodnie zbocze wzniesienia Dania Góra), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 21 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Głównie leszczyna, dąb, wierzba i in., martwy, murszejący pień wierzby, kilkanaście owocników rosnących dachówkowato; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1441228 fot.1441229 fot.1441230 fot.1441231 fot. 1441232 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1441228
1441229
1441230
1441231

ID 370 260 oznaczenie: Phellinopsis conchata; lokalizacja: Elbląg - Dębica, 370 m. SE od parkingu cmentarza Dębica (Wysoczyzna Elbląska), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°09'52.4"N 19°28'18.2"E], DB06; data zbioru: 5 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty Tp, Wb, Lp, Głg i in., na odłamanym konarze martwej wierzby, kilkadziesiąt owocników, częściowo pozrastanych; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1460079 fot.1460080 fot.1460081 fot.1460082 fot.1460083 fot.1460084 fot.1460085 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1460079
1460080
1460081
1460082
1460083
1460084
1460085
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji