takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Phaeohelotium vernum (Boud.) Declercq

Hymenoscyphus vernus (Boud.) Dennis
GREJ: ID298713 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID298713 (© autora fot.)
GREJ: ID298713 (© autora fot.)