grzyby.pl
jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Pezicula rubi (Lib.) Niessl

występowanie

Na martwych łodygach jeżyn (Rubus).