jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Pezicula ocellata (Pers.) Seaver

na stronie — występowanie

występowanie

Na drewnie wierzb i topoli (Salix, Populus).