jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Peltigera praetextata (Flörke) Zopf

pawężnica łuseczkowata