jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Peltigera ponojensis Gyeln.

pawężnica węgierska