jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Peltigera scabrosa Th. Fr.

pawężnica szorstka