jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Peltigera malacea (Ach.) Funck

pawężnica jabłkowata