jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Peltigera membranacea (Ach.) Nyl.

pawężnica pergaminowa