jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyeln.

pawężnica żyłkowana