jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Peltigera hymenina (Ach.) Delise

pawężnica sałatowa