grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.

pawężnica rozłożysta
Peltigera Peltigera Peltigera PeltigeraPeltigerapawężnica Elżbiety (Peltigera elisabethae)pawężnica sałatowa (Peltigera hymenina)