jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Peltigera canina (L.) Willd.

pawężnica psia