grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Peltigera canina (L.) Willd.

pawężnica psia
Peltigera Peltigera Peltigera PeltigeraPeltigerapawężnica brodawkowata (Peltigera aphthosa)pawężnica pagórkowa (Peltigera collina)