grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Peltigera collina (Ach.) Schrad.

pawężnica pagórkowa
Peltigera Peltigera Peltigera PeltigeraPeltigerapawężnica psia (Peltigera canina)pawężnica Degena (Peltigera degenii)