jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Peltigera collina (Ach.) Schrad.

pawężnica pagórkowa