jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Peltigera aphthosa (L.) Willd.

pawężnica brodawkowata