takson nie ujęty w czekliście

Parasola kuehneri (Uljé & Bas) Redhead, Vilgalys et Hopple

Coprinus kuehneri Uljé et Bas
⇑ Parasola
skróty strony i portalu