takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Parasola kuehneri (Uljé & Bas) Redhead, Vilgalys et Hopple

Coprinus kuehneri Uljé et Bas