grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Parasola kuehneri (Uljé & Bas) Redhead, Vilgalys et Hopple

Coprinus kuehneri Uljé et Bas
Parasola Parasola Parasola ParasolaParasolaParasola megaspermaczernidłak fałdowany (Parasola plicatilis)